Telefon +45 2872 0160
Email: info@nordicdental.dk

Fedesa Coral LUX | Velegnet til Tandpleje 9A35L-1

5 5 1 Product
145.000,00 DKK Vægt: 250 kg

Unit montering
Vælg vandbehandling
Vælg monitor/kamera
Vælg højre armlæn

*
*
*
*
Ikke på lager

Tandlægestol Fedesa Coral  Lux Tandpleje

Fedesa Tandlægestole

Model Coral tandlægestolen er modellen med gulvmonteret unit og med runde former der gør den nem at rengøre. Patientstolen er monteret direkte på unitten der gør patientstolen meget stabil.

Patientstolen har indbygget sikkerhedssystem der gør at hvis der er en form for blokering af tandlægestolen afbrydes dets bevægelse. Det kunne være et knæ der kommer under ryglænet.

Tandlægestolen kan ikke bevæge sig med mindre alle instrumenter er i hvileposition.

  
 

andlægestolen er integreret med alle nødvendige funktioner til den moderne tandplejer/ tandlæge.

Instrumentbordet på tandlægestolen har plads op til 5 instrumenter og instrumentarmene har kliksystem der kan låse armen under brug af instrument.

Der er monteret underhængt instrumentbakke på instrumentbordet der kan roteres efter ønske.

På tandlægestolens instrumentbord er der monteret et multi-pad hvor man kan styre alle tandlægestolens samt instrumenternes funktioner.

Fontæne, kopfylder underlag samt kop-fylder hane er aftagelig for rengøring.

Assistentpanelet har plads til 4 instrumenter i alt. Assistentpanelet har stort og lille sug om man kan styre kopfylder, fontæneskyl, sidste position samt udstigning.

"));var i=Ot(e),r=i.map((function(t){return kr(t,!0)})),o=hn(e);tn.cancel(e),i.forEach(tn.cancel),Oe(e,_r),Tr(e),t(),i=i.concat(Ot(e).filter((function(t){return!x(i,t)}))),Zt(V(e),"resize"),wn.flush();var s=hn(e),a=function(t,e,n){var i=e.map((function(t,e){return!(!Ct(t)||!(e in n))&&(n[e]?Et(t)?Nr(t):{opacity:0}:{opacity:Et(t)?1:0})})),r=i.map((function(i,r){var o=Ct(e[r])===t&&(n[r]||kr(e[r]));return!!o&&(i?"opacity"in i||(o.opacity%1?i.opacity=1:delete o.opacity):delete o.opacity,o)}));return[i,r]}(e,i,r),c=a[0],l=a[1];return Pe(e,_r),i.forEach((function(t,e){return l[e]&&Ve(t,l[e])})),Ve(e,{height:o,display:"block"}),new he((function(t){return requestAnimationFrame((function(){var r=i.map((function(t,e){return tn.start(t,c[e],n,"ease")})).concat(tn.start(e,{height:s},n,"ease"));he.all(r).then((function(){i.forEach((function(t,e){return Ve(t,"display",0===c[e].opacity?"none":"")})),Tr(e)}),et).then(t)}))}))}function kr(t,e){var n=Ve(t,"zIndex");return!!Et(t)&&Q({display:"",opacity:e?Ve(t,"opacity"):"0",pointerEvents:"none",position:"absolute",zIndex:"auto"===n?Bt(t):n},Nr(t))}function Tr(t){Ve(t.children,{height:"",left:"",opacity:"",pointerEvents:"",position:"",top:"",width:"",zIndex:""}),Oe(t,_r),Ve(t,{height:"",display:""})}function Nr(t){var e=cn(t),n=e.height,i=e.width,r=ln(t);return{top:r.top,left:r.left,height:n,width:i}}var Mr={props:{duration:Number,animation:String},data:{duration:150,animation:"slide"},methods:{animate:function(t,e){return void 0===e&&(e=this.$el),("fade"===this.animation?Er:Ir)(t,e,this.duration).then((function(){return Zt(V(e),"resize")}),et)}}},Pr={mixins:[Mr],args:"target",props:{target:Boolean,selActive:Boolean},data:{target:null,selActive:!1,attrItem:"qx-filter-control",cls:"qx-active",duration:250},computed:{toggles:{get:function(t,e){return t.attrItem,Ne("["+this.attrItem+"],[data-"+this.attrItem+"]",e)},watch:function(){var t=this;if(this.updateState(),!1!==this.selActive){var e=Ne(this.selActive,this.$el);this.toggles.forEach((function(n){return He(n,t.cls,x(e,n))}))}},immediate:!0},children:{get:function(t,e){return Ne(t.target+" > *",e)},watch:function(t,e){var n,i;i=e,(n=t).length===i.length&&n.every((function(t){return~i.indexOf(t)}))||this.updateState()}}},events:[{name:"click",delegate:function(){return"["+this.attrItem+"],[data-"+this.attrItem+"]"},handler:function(t){t.preventDefault(),this.apply(t.current)}}],methods:{apply:function(t){this.setState(Dr(t,this.attrItem,this.getState()))},getState:function(){var t=this;return this.toggles.filter((function(e){return Le(e,t.cls)})).reduce((function(e,n){return Dr(n,t.attrItem,e)}),{filter:{"":""},sort:[]})},setState:function(t,e){var n=this;void 0===e&&(e=!0),t=Q({filter:{"":""},sort:[]},t),Zt(this.$el,"beforeFilter",[this,t]),this.toggles.forEach((function(e){return He(e,n.cls,!!function(t,e,n){var i=n.filter;void 0===i&&(i={"":""});var r=n.sort,o=r[0],s=r[1],a=Or(t,e),c=a.filter;void 0===c&&(c="");var l=a.group;void 0===l&&(l="");var u=a.sort,h=a.order;return void 0===h&&(h="asc"),D(u)?l in i&&c===i[l]||!c&&l&&!(l in i)&&!i[""]:o===u&&s===h}(e,n.attrItem,t))})),he.all(Ne(this.target,this.$el).map((function(i){var r=Ot(i);return e?n.animate((function(){return Br(t,i,r)}),i):Br(t,i,r)}))).then((function(){return Zt(n.$el,"afterFilter",[n])}))},updateState:function(){var t=this;wn.write((function(){return t.setState(t.getState(),!1)}))}}};function Or(t,e){return _n(lt(t,e),["filter"])}function Br(t,e,n){var i=function(t){var e=t.filter,n="";return G(e,(function(t){return n+=t||""})),n}(t);n.forEach((function(t){return Ve(t,"display",i&&!kt(t,i)?"none":"")}));var r=t.sort,o=r[0],s=r[1];if(o){var a=function(t,e,n){return Q([],t).sort((function(t,i){return lt(t,e).localeCompare(lt(i,e),void 0,{numeric:!0})*("asc"===n||-1)}))}(n,o,s);Y(a,n)||xe(e,a)}}function Dr(t,e,n){var i=Or(t,e),r=i.filter,o=i.group,s=i.sort,a=i.order;return void 0===a&&(a="asc"),(r||D(s))&&(o?r?(delete n.filter[""],n.filter[o]=r):(delete n.filter[o],(B(n.filter)||""in n.filter)&&(n.filter={"":r||""})):n.filter={"":r||""}),D(s)||(n.sort=[s,a]),n}var Lr={slide:{show:function(t){return[{transform:Fr(-100*t)},{transform:Fr()}]},percent:function(t){return Hr(t)},translate:function(t,e){return[{transform:Fr(-100*e*t)},{transform:Fr(100*e*(1-t))}]}}};function Hr(t){return Math.abs(Ve(t,"transform").split(",")[4]/t.offsetWidth)||0}function Fr(t,e){return void 0===t&&(t=0),void 0===e&&(e="%"),t+=t?e:"",ht?"translateX("+t+")":"translate3d("+t+", 0, 0)"}function jr(t){return"scale3d("+t+", "+t+", 1)"}var Wr=Q({},Lr,{fade:{show:function(){return[{opacity:0},{opacity:1}]},percent:function(t){return 1-Ve(t,"opacity")},translate:function(t){return[{opacity:1-t},{opacity:t}]}},scale:{show:function(){return[{opacity:0,transform:jr(.8)},{opacity:1,transform:jr(1)}]},percent:function(t){return 1-Ve(t,"opacity")},translate:function(t){return[{opacity:1-t,transform:jr(1-.2*t)},{opacity:t,transform:jr(.8+.2*t)}]}}});function Rr(t,e,n){Zt(t,te(e,!1,!1,n))}var Vr={props:{autoplay:Boolean,autoplayInterval:Number,pauseOnHover:Boolean},data:{autoplay:!1,autoplayInterval:7e3,pauseOnHover:!0},connected:function(){this.autoplay&&this.startAutoplay()},disconnected:function(){this.stopAutoplay()},update:function(){st(this.slides,"tabindex","-1")},events:[{name:"visibilitychange",el:ut&&document,filter:function(){return this.autoplay},handler:function(){document.hidden?this.stopAutoplay():this.startAutoplay()}}],methods:{startAutoplay:function(){var t=this;this.stopAutoplay(),this.interval=setInterval((function(){return(!t.draggable||!Te(":focus",t.$el))&&(!t.pauseOnHover||!kt(t.$el,":hover"))&&!t.stack.length&&t.show("next")}),this.autoplayInterval)},stopAutoplay:function(){this.interval&&clearInterval(this.interval)}}},Ur={props:{draggable:Boolean},data:{draggable:!0,threshold:10},created:function(){var t=this;["start","move","end"].forEach((function(e){var n=t[e];t[e]=function(e){var i=ue(e).x*(dt?-1:1);t.prevPos=i!==t.pos?t.pos:t.prevPos,t.pos=i,n(e)}}))},events:[{name:vt,delegate:function(){return this.selSlides},handler:function(t){var e;!this.draggable||!le(t)&&(!(e=t.target).children.length&&e.childNodes.length)||Nt(t.target,zt)||t.button>0||this.length<2||this.start(t)}},{name:"dragstart",handler:function(t){t.preventDefault()}}],methods:{start:function(){this.drag=this.pos,this._transitioner?(this.percent=this._transitioner.percent(),this.drag+=this._transitioner.getDistance()*this.percent*this.dir,this._transitioner.cancel(),this._transitioner.translate(this.percent),this.dragging=!0,this.stack=[]):this.prevIndex=this.index,Jt(document,mt,this.move,{passive:!1}),Jt(document,wt+" "+yt,this.end,!0),Ve(this.list,"userSelect","none")},move:function(t){var e=this,n=this.pos-this.drag;if(!(0===n||this.prevPos===this.pos||!this.dragging&&Math.abs(n)a;)this.drag-=a*this.dir,r=s,o-=a,s=this.getIndex(r+this.dir,r),a=this._getDistance(r,s)||i[r].offsetWidth;this.percent=o/a;var c,l=i[r],u=i[s],h=this.index!==s,d=r===s;[this.index,this.prevIndex].filter((function(t){return!x([s,r],t)})).forEach((function(t){Zt(i[t],"itemhidden",[e]),d&&(c=!0,e.prevIndex=r)})),(this.index===r&&this.prevIndex!==r||c)&&Zt(i[this.index],"itemshown",[this]),h&&(this.prevIndex=r,this.index=s,!d&&Zt(l,"beforeitemhide",[this]),Zt(u,"beforeitemshow",[this])),this._transitioner=this._translate(Math.abs(this.percent),l,!d&&u),h&&(!d&&Zt(l,"itemhide",[this]),Zt(u,"itemshow",[this]))}},end:function(){if(Gt(document,mt,this.move,{passive:!1}),Gt(document,wt+" "+yt,this.end,!0),Gt(this.list,"touchmove",Yr,{passive:!1}),this.dragging)if(this.dragging=null,this.index===this.prevIndex)this.percent=1-this.percent,this.dir*=-1,this._show(!1,this.index,!0),this._transitioner=null;else{var t=(dt?this.dir*(dt?1:-1):this.dir)<0==this.prevPos>this.pos;this.index=t?this.index:this.prevIndex,t&&(this.percent=1-this.percent),this.show(this.dir>0&&!t||this.dir<0&&t?"next":"previous",!0)}Ve(this.list,{userSelect:"",pointerEvents:""}),this.drag=this.percent=null}}};function Yr(t){t.cancelable&&t.preventDefault()}var Xr={mixins:[Vr,Ur,{data:{selNav:!1},computed:{nav:function(t,e){return Te(t.selNav,e)},selNavItem:function(t){var e=t.attrItem;return"["+e+"],[data-"+e+"]"},navItems:function(t,e){return Ne(this.selNavItem,e)}},update:{write:function(){var t=this;this.nav&&this.length!==this.nav.children.length&&be(this.nav,this.slides.map((function(e,n){return"
 • '})).join("")),this.navItems.concat(this.nav).forEach((function(e){return e&&(e.hidden=!t.maxIndex)})),this.updateNav()},events:["resize"]},events:[{name:"click",delegate:function(){return this.selNavItem},handler:function(t){t.preventDefault(),this.show(lt(t.current,this.attrItem))}},{name:"itemshow",handler:"updateNav"}],methods:{updateNav:function(){var t=this,e=this.getValidIndex();this.navItems.forEach((function(n){var i=lt(n,t.attrItem);He(n,t.clsActive,H(i)===e),He(n,"qx-invisible",t.finite&&("previous"===i&&0===e||"next"===i&&e>=t.maxIndex))}))}}}],props:{clsActivated:Boolean,easing:String,index:Number,finite:Boolean,velocity:Number,selSlides:String},data:function(){return{easing:"ease",finite:!1,velocity:1,index:0,prevIndex:-1,stack:[],percent:0,clsActive:"qx-active",clsActivated:!1,Transitioner:!1,transitionOptions:{}}},connected:function(){this.prevIndex=-1,this.index=this.getValidIndex(this.$props.index),this.stack=[]},disconnected:function(){Oe(this.slides,this.clsActive)},computed:{duration:function(t,e){var n=t.velocity;return Qr(e.offsetWidth/n)},list:function(t,e){return Te(t.selList,e)},maxIndex:function(){return this.length-1},selSlides:function(t){return t.selList+" "+(t.selSlides||"> *")},slides:{get:function(){return Ne(this.selSlides,this.$el)},watch:function(){this.$reset()}},length:function(){return this.slides.length}},events:{itemshown:function(){this.$update(this.list)}},methods:{show:function(t,e){var n=this;if(void 0===e&&(e=!1),!this.dragging&&this.length){var i=this.stack,r=e?0:i.length,o=function(){i.splice(r,1),i.length&&n.show(i.shift(),!0)};if(i[e?"unshift":"push"](t),!e&&i.length>1)2===i.length&&this._transitioner.forward(Math.min(this.duration,200));else{var s=this.getIndex(this.index),a=Le(this.slides,this.clsActive)&&this.slides[s],c=this.getIndex(t,this.index),l=this.slides[c];if(a!==l){if(this.dir=function(t,e){return"next"===t?1:"previous"===t||t1?"forward":"show"](i>1?Math.min(this.duration,75+75/(i-1)):this.duration,this.percent)},_getDistance:function(t,e){return this._getTransitioner(t,t!==e&&e).getDistance()},_translate:function(t,e,n){void 0===e&&(e=this.prevIndex),void 0===n&&(n=this.index);var i=this._getTransitioner(e!==n&&e,n);return i.translate(t),i},_getTransitioner:function(t,e,n,i){return void 0===t&&(t=this.prevIndex),void 0===e&&(e=this.index),void 0===n&&(n=this.dir||1),void 0===i&&(i=this.transitionOptions),new this.Transitioner(P(t)?this.slides[t]:t,P(e)?this.slides[e]:e,n*(dt?-1:1),i)}}};function Qr(t){return.5*t+300}var Jr={mixins:[Xr],props:{animation:String},data:{animation:"slide",clsActivated:"qx-transition-active",Animations:Lr,Transitioner:function(t,e,n,i){var r=i.animation,o=i.easing,s=r.percent,a=r.translate,c=r.show;void 0===c&&(c=et);var l=c(n),u=new de;return{dir:n,show:function(i,r,s){var a=this;void 0===r&&(r=0);var c=s?"linear":o;return i-=Math.round(i*tt(r,-1,1)),this.translate(r),Rr(e,"itemin",{percent:r,duration:i,timing:c,dir:n}),Rr(t,"itemout",{percent:1-r,duration:i,timing:c,dir:n}),he.all([tn.start(e,l[1],i,c),tn.start(t,l[0],i,c)]).then((function(){a.reset(),u.resolve()}),et),u.promise},cancel:function(){tn.cancel([e,t])},reset:function(){for(var n in l[0])Ve([e,t],n,"")},forward:function(n,i){return void 0===i&&(i=this.percent()),tn.cancel([e,t]),this.show(n,i,!0)},translate:function(i){this.reset();var r=a(i,n);Ve(e,r[1]),Ve(t,r[0]),Rr(e,"itemtranslatein",{percent:i,dir:n}),Rr(t,"itemtranslateout",{percent:1-i,dir:n})},percent:function(){return s(t||e,e,n)},getDistance:function(){return t&&t.offsetWidth}}}},computed:{animation:function(t){var e=t.animation,n=t.Animations;return Q(n[e]||n.slide,{name:e})},transitionOptions:function(){return{animation:this.animation}}},events:{"itemshow itemhide itemshown itemhidden":function(t){var e=t.target;this.$update(e)},beforeitemshow:function(t){Pe(t.target,this.clsActive)},itemshown:function(t){Pe(t.target,this.clsActivated)},itemhidden:function(t){Oe(t.target,this.clsActive,this.clsActivated)}}},Gr={mixins:[tr,nr,ni,Jr],functional:!0,props:{delayControls:Number,preload:Number,videoAutoplay:Boolean,template:String},data:function(){return{preload:1,videoAutoplay:!1,delayControls:3e3,items:[],cls:"qx-open",clsPage:"qx-lightbox-page",selList:".qx-lightbox-items",attrItem:"qx-lightbox-item",selClose:".qx-close-large",selCaption:".qx-lightbox-caption",pauseOnHover:!1,velocity:2,Animations:Wr,template:'
   '}},created:function(){var t=Te(this.template),e=Te(this.selList,t);this.items.forEach((function(){return xe(e,"
  • ")})),this.$mount(xe(this.container,t))},computed:{caption:function(t,e){return t.selCaption,Te(".qx-lightbox-caption",e)}},events:[{name:mt+" "+vt+" keydown",handler:"showControls"},{name:"click",self:!0,delegate:function(){return this.selSlides},handler:function(t){t.defaultPrevented||this.hide()}},{name:"shown",self:!0,handler:function(){this.showControls()}},{name:"hide",self:!0,handler:function(){this.hideControls(),Oe(this.slides,this.clsActive),tn.stop(this.slides)}},{name:"hidden",self:!0,handler:function(){this.$destroy(!0)}},{name:"keyup",el:ut&&document,handler:function(t){if(this.isToggled(this.$el)&&this.draggable)switch(t.keyCode){case 37:this.show("previous");break;case 39:this.show("next")}}},{name:"beforeitemshow",handler:function(t){this.isToggled()||(this.draggable=!1,t.preventDefault(),this.toggleElement(this.$el,!0,!1),this.animation=Wr.scale,Oe(t.target,this.clsActive),this.stack.splice(1,0,this.index))}},{name:"itemshow",handler:function(){be(this.caption,this.getItem().caption||"");for(var t=-this.preload;t<=this.preload;t++)this.loadItem(this.index+t)}},{name:"itemshown",handler:function(){this.draggable=this.$props.draggable}},{name:"itemload",handler:function(t,e){var n=this,i=e.source,r=e.type,o=e.alt;void 0===o&&(o="");var s=e.poster,a=e.attrs;if(void 0===a&&(a={}),this.setItem(e,""),i){var c,l={frameborder:"0",allow:"autoplay",allowfullscreen:"",style:"max-width: 100%; box-sizing: border-box;","qx-responsive":"","qx-video":""+this.videoAutoplay};if("image"===r||i.match(/\.(jpe?g|png|gif|svg|webp)($|\?)/i))me(i,a.srcset,a.size).then((function(t){var r=t.width,s=t.height;return n.setItem(e,Kr("img",Q({src:i,width:r,height:s,alt:o},a)))}),(function(){return n.setError(e)}));else if("video"===r||i.match(/\.(mp4|webm|ogv)($|\?)/i)){var u=Kr("video",Q({src:i,poster:s,controls:"",playsinline:"","qx-video":""+this.videoAutoplay},a));Jt(u,"loadedmetadata",(function(){st(u,{width:u.videoWidth,height:u.videoHeight}),n.setItem(e,u)})),Jt(u,"error",(function(){return n.setError(e)}))}else"iframe"===r||i.match(/\.(html|php)($|\?)/i)?this.setItem(e,Kr("iframe",Q({src:i,frameborder:"0",allowfullscreen:"",class:"qx-lightbox-iframe"},a))):(c=i.match(/\/\/(?:.*?youtube(-nocookie)?\..*?[?&]v=|youtu\.be\/)([\w-]{11})[&?]?(.*)?/))?this.setItem(e,Kr("iframe",Q({src:"https://www.youtube"+(c[1]||"")+".com/embed/"+c[2]+(c[3]?"?"+c[3]:""),width:1920,height:1080},l,a))):(c=i.match(/\/\/.*?vimeo\.[a-z]+\/(\d+)[&?]?(.*)?/))&&ve("https://vimeo.com/api/oembed.json?maxwidth=1920&url="+encodeURI(i),{responseType:"json",withCredentials:!1}).then((function(t){var i=t.response,r=i.height,o=i.width;return n.setItem(e,Kr("iframe",Q({src:"https://player.vimeo.com/video/"+c[1]+(c[2]?"?"+c[2]:""),width:o,height:r},l,a)))}),(function(){return n.setError(e)}))}}}],methods:{loadItem:function(t){void 0===t&&(t=this.index);var e=this.getItem(t);this.getSlide(e).childElementCount||Zt(this.$el,"itemload",[e])},getItem:function(t){return void 0===t&&(t=this.index),this.items[ot(t,this.slides)]},setItem:function(t,e){Zt(this.$el,"itemloaded",[this,be(this.getSlide(t),e)])},getSlide:function(t){return this.slides[this.items.indexOf(t)]},setError:function(t){this.setItem(t,'')},showControls:function(){clearTimeout(this.controlsTimer),this.controlsTimer=setTimeout(this.hideControls,this.delayControls),Pe(this.$el,"qx-active","qx-transition-active")},hideControls:function(){Oe(this.$el,"qx-active","qx-transition-active")}}};function Kr(t,e){var n=Ie("<"+t+">");return st(n,e),n}var Zr,to={install:function(t,e){t.lightboxPanel||t.component("lightboxPanel",Gr),Q(e.props,t.component("lightboxPanel").options.props)},props:{toggle:String},data:{toggle:"a"},computed:{toggles:{get:function(t,e){return Ne(t.toggle,e)},watch:function(){this.hide()}}},disconnected:function(){this.hide()},events:[{name:"click",delegate:function(){return this.toggle+":not(.qx-disabled)"},handler:function(t){t.preventDefault(),this.show(t.current)}}],methods:{show:function(t){var e=this,n=Z(this.toggles.map(eo),"source");if(k(t)){var i=eo(t).source;t=$(n,(function(t){var e=t.source;return i===e}))}return this.panel=this.panel||this.$create("lightboxPanel",Q({},this.$props,{items:n})),Jt(this.panel.$el,"hidden",(function(){return e.panel=!1})),this.panel.show(t)},hide:function(){return this.panel&&this.panel.hide()}}};function eo(t){var e={};return["href","caption","type","poster","alt","attrs"].forEach((function(n){e["href"===n?"source":n]=lt(t,n)})),e.attrs=_n(e.attrs),e}var no={functional:!0,args:["message","status"],data:{message:"",status:"",timeout:5e3,group:null,pos:"top-center",clsContainer:"qx-notification",clsClose:"qx-notification-close",clsMsg:"qx-notification-message"},install:function(t){t.notification.closeAll=function(e,n){ke(document.body,(function(i){var r=t.getComponent(i,"notification");!r||e&&e!==r.group||r.close(n)}))}},computed:{marginProp:function(t){return"margin"+(f(t.pos,"top")?"Top":"Bottom")},startProps:function(){var t;return(t={opacity:0})[this.marginProp]=-this.$el.offsetHeight,t}},created:function(){var t=Te("."+this.clsContainer+"-"+this.pos,this.$container)||xe(this.$container,'
   ');this.$mount(xe(t,'
   '+this.message+"
   "))},connected:function(){var t,e=this,n=F(Ve(this.$el,this.marginProp));tn.start(Ve(this.$el,this.startProps),(t={opacity:1},t[this.marginProp]=n,t)).then((function(){e.timeout&&(e.timer=setTimeout(e.close,e.timeout))}))},events:(Zr={click:function(t){Nt(t.target,'a[href="#"],a[href=""]')&&t.preventDefault(),this.close()}},Zr[bt]=function(){this.timer&&clearTimeout(this.timer)},Zr[xt]=function(){this.timeout&&(this.timer=setTimeout(this.close,this.timeout))},Zr),methods:{close:function(t){var e=this,n=function(t){var n=Ct(t);Zt(t,"close",[e]),Ee(t),n&&!n.hasChildNodes()&&Ee(n)};this.timer&&clearTimeout(this.timer),t?n(this.$el):tn.start(this.$el,this.startProps).then(n)}}};var io=["x","y","bgx","bgy","rotate","scale","color","backgroundColor","borderColor","opacity","blur","hue","grayscale","invert","saturate","sepia","fopacity","stroke"],ro={mixins:[Ki],props:io.reduce((function(t,e){return t[e]="list",t}),{}),data:io.reduce((function(t,e){return t[e]=void 0,t}),{}),computed:{props:function(t,e){var n=this;return io.reduce((function(i,r){if(D(t[r]))return i;var o,s,a,c=r.match(/color/i),l=c||"opacity"===r,u=t[r].slice();l&&Ve(e,r,""),u.length<2&&u.unshift(("scale"===r?1:l?Ve(e,r):0)||0);var h=function(t){return t.reduce((function(t,e){return M(e)&&e.replace(/-|\d/g,"").trim()||t}),"")}(u);if(c){var d=e.style.color;u=u.map((function(t){return function(t,e){return Ve(Ve(t,"color",e),"color").split(/[(),]/g).slice(1,-1).concat(1).slice(0,4).map(F)}(e,t)})),e.style.color=d}else if(f(r,"bg")){var p="bgy"===r?"height":"width";if(u=u.map((function(t){return vn(t,p,n.$el)})),Ve(e,"background-position-"+r[2],""),s=Ve(e,"backgroundPosition").split(" ")["x"===r[2]?0:1],n.covers){var g=Math.min.apply(Math,u),v=Math.max.apply(Math,u),m=u.indexOf(g)i){var h=o[l]/vn(r,l,e.$el);h&&(e.props[t].steps=c.map((function(t){return t-(u-i)/h})))}a=rt.cover(s,o)})),t.dim=a}}},write:function(t){var e=t.dim;t.active?e&&Ve(this.$el,{backgroundSize:e.width+"px "+e.height+"px",backgroundRepeat:"no-repeat"}):Ve(this.$el,{backgroundSize:"",backgroundRepeat:""})},events:["resize"]},methods:{reset:function(){var t=this;G(this.getCss(0),(function(e,n){return Ve(t.$el,n,"")}))},getCss:function(t){var e=this.props;return Object.keys(e).reduce((function(n,i){var r=e[i],o=r.steps,s=r.unit,a=r.pos,c=function(t,e,n){void 0===n&&(n=2);var i=oo(t,e),r=i[0],o=i[1],s=i[2];return(P(r)?r+Math.abs(r-o)*s*(r0?i.length-1:0]);return~o&&r[o+(t&&!e?n:0)]},getActives:function(){return[t||e].concat(Ot(s).filter((function(t){var e=po(t,s);return e>c&&e+an(t).width<=an(s).width+c})))},updateTranslates:function(){var t=this.getActives();Ot(s).forEach((function(n){var i=x(t,n);go(n,"itemtranslate"+(i?"in":"out"),{percent:i?1:0,dir:n.offsetLeft<=e.offsetLeft?1:-1})}))}}}},computed:{avgWidth:function(){return fo(this.list)/this.length},finite:function(t){return t.finite||Math.ceil(fo(this.list))=e}));return~n?n:this.length-1},sets:function(t){var e=this,n=t.sets;if(n){var i=an(this.list).width/(this.center?2:1),r=0,o=i,s=0;return n=K(this.slides,"offsetLeft").reduce((function(t,n,a){var c=an(n).width;if(s+c>r&&(!e.center&&a>e.maxIndex&&(a=e.maxIndex),!x(t,a))){var l=e.slides[a+1];e.center&&l&&ct.maxIndex||t.sets&&!x(t.sets,n))})),!this.length||this.dragging||this.stack.length||(this.reorder(),this._translate(1));var e=this._getTransitioner(this.index).getActives();this.slides.forEach((function(n){return He(n,t.clsActive,x(e,n))})),(!this.sets||x(this.sets,F(this.index)))&&this.slides.forEach((function(n){return He(n,t.clsActivated,x(e,n))}))},events:["resize"]},events:{beforeitemshow:function(t){!this.dragging&&this.sets&&this.stack.length<2&&!x(this.sets,this.index)&&(this.index=this.getValidIndex());var e=Math.abs(this.index-this.prevIndex+(this.dir>0&&this.indexthis.prevIndex?(this.maxIndex+1)*this.dir:0));if(!this.dragging&&e>1){for(var n=0;n0?"next":"previous");t.preventDefault()}else{var i=this.dir<0||!this.slides[this.prevIndex]?this.index:this.prevIndex;this.duration=Qr(this.avgWidth/this.velocity)*(an(this.slides[i]).width/this.avgWidth),this.reorder()}},itemshow:function(){~this.prevIndex&&Pe(this._getTransitioner().getItemIn(),this.clsActive)}},methods:{reorder:function(){var t=this;if(this.finite)Ve(this.slides,"order","");else{var e=this.dir>0&&this.slides[this.prevIndex]?this.prevIndex:this.index;if(this.slides.forEach((function(n,i){return Ve(n,"order",t.dir>0&&i=t.index?-1:"")})),this.center)for(var n=this.slides[e],i=an(this.list).width/2-an(n).width/2,r=0;i>0;){var o=this.getIndex(--r+e,e),s=this.slides[o];Ve(s,"order",o>e?-2:-1),i-=an(s).width}}},getValidIndex:function(t,e){if(void 0===t&&(t=this.index),void 0===e&&(e=this.prevIndex),t=this.getIndex(t,e),!this.sets)return t;var n;do{if(x(this.sets,t))return t;n=t,t=this.getIndex(t+this.dir,e)}while(t!==n);return t}}};var mo={mixins:[ro],data:{selItem:"!li"},computed:{item:function(t,e){return Dt(t.selItem,e)}},events:[{name:"itemin itemout",self:!0,el:function(){return this.item},handler:function(t){var e=this,n=t.type,i=t.detail,r=i.percent,o=i.duration,s=i.timing,a=i.dir;wn.read((function(){var t=e.getCss(bo(n,a,r)),i=e.getCss(wo(n)?.5:a>0?1:0);wn.write((function(){Ve(e.$el,t),tn.start(e.$el,i,o,s).catch(et)}))}))}},{name:"transitioncanceled transitionend",self:!0,el:function(){return this.item},handler:function(){tn.cancel(this.$el)}},{name:"itemtranslatein itemtranslateout",self:!0,el:function(){return this.item},handler:function(t){var e=this,n=t.type,i=t.detail,r=i.percent,o=i.dir;wn.read((function(){var t=e.getCss(bo(n,o,r));wn.write((function(){return Ve(e.$el,t)}))}))}}]};function wo(t){return g(t,"in")}function bo(t,e,n){return n/=2,wo(t)?e<0?1-n:n:e<0?n:1-n}var xo,yo,$o=Q({},Lr,{fade:{show:function(){return[{opacity:0,zIndex:0},{zIndex:-1}]},percent:function(t){return 1-Ve(t,"opacity")},translate:function(t){return[{opacity:1-t,zIndex:0},{zIndex:-1}]}},scale:{show:function(){return[{opacity:0,transform:jr(1.5),zIndex:0},{zIndex:-1}]},percent:function(t){return 1-Ve(t,"opacity")},translate:function(t){return[{opacity:1-t,transform:jr(1+.5*t),zIndex:0},{zIndex:-1}]}},pull:{show:function(t){return t<0?[{transform:Fr(30),zIndex:-1},{transform:Fr(),zIndex:0}]:[{transform:Fr(-100),zIndex:0},{transform:Fr(),zIndex:-1}]},percent:function(t,e,n){return n<0?1-Hr(e):Hr(t)},translate:function(t,e){return e<0?[{transform:Fr(30*t),zIndex:-1},{transform:Fr(-100*(1-t)),zIndex:0}]:[{transform:Fr(100*-t),zIndex:0},{transform:Fr(30*(1-t)),zIndex:-1}]}},push:{show:function(t){return t<0?[{transform:Fr(100),zIndex:0},{transform:Fr(),zIndex:-1}]:[{transform:Fr(-30),zIndex:-1},{transform:Fr(),zIndex:0}]},percent:function(t,e,n){return n>0?1-Hr(e):Hr(t)},translate:function(t,e){return e<0?[{transform:Fr(100*t),zIndex:0},{transform:Fr(-30*(1-t)),zIndex:-1}]:[{transform:Fr(-30*t),zIndex:-1},{transform:Fr(100*(1-t)),zIndex:0}]}}}),Ao={mixins:[ei,Jr,lo],props:{ratio:String,minHeight:Number,maxHeight:Number},data:{ratio:"16:9",minHeight:!1,maxHeight:!1,selList:".qx-slideshow-items",attrItem:"qx-slideshow-item",selNav:".qx-slideshow-nav",Animations:$o},update:{read:function(){var t=this.ratio.split(":").map(Number),e=t[0],n=t[1];return n=n*this.list.offsetWidth/e||0,this.minHeight&&(n=Math.max(this.minHeight,n)),this.maxHeight&&(n=Math.min(this.maxHeight,n)),{height:n-pn(this.list,"height","content-box")}},write:function(t){var e=t.height;e>0&&Ve(this.list,"minHeight",e)},events:["resize"]}},Eo={mixins:[ei,Mr],props:{group:String,threshold:Number,clsItem:String,clsPlaceholder:String,clsDrag:String,clsDragState:String,clsBase:String,clsNoDrag:String,clsEmpty:String,clsCustom:String,handle:String},data:{group:!1,threshold:5,clsItem:"qx-sortable-item",clsPlaceholder:"qx-sortable-placeholder",clsDrag:"qx-sortable-drag",clsDragState:"qx-drag",clsBase:"qx-sortable",clsNoDrag:"qx-sortable-nodrag",clsEmpty:"qx-sortable-empty",clsCustom:"",handle:!1,pos:{}},created:function(){var t=this;["init","start","move","end"].forEach((function(e){var n=t[e];t[e]=function(e){Q(t.pos,ue(e)),n(e)}}))},events:{name:vt,passive:!1,handler:"init"},computed:{target:function(){return(this.$el.tBodies||[this.$el])[0]},items:function(){return Ot(this.target)},isEmpty:{get:function(){return B(this.items)},watch:function(t){He(this.target,this.clsEmpty,t)},immediate:!0},handles:{get:function(t,e){var n=t.handle;return n?Ne(n,e):this.items},watch:function(t,e){Ve(e,{touchAction:"",userSelect:""}),Ve(t,{touchAction:gt?"none":"",userSelect:"none"})},immediate:!0}},update:{write:function(){if(this.drag&&Ct(this.placeholder)){var t=this,e=t.pos,n=e.x,i=e.y,r=t.origin,o=r.offsetTop,s=r.offsetLeft,a=t.placeholder;Ve(this.drag,{top:i-o,left:n-s});var c=this.getSortable(document.elementFromPoint(n,i));if(c){var l=c.items;if(!l.some(tn.inProgress)){var u=function(t,e){return t[$(t,(function(t){return it(e,t.getBoundingClientRect())}))]}(l,{x:n,y:i});if(!l.length||u&&u!==a){this.touched.add(c);var h=this.getSortable(a);c!==h&&h.remove(a),c.insert(a,function(t,e,n,i,r){var o=Ot(t);if(o.length){var s=1===o.length;s&&xe(t,n);var a=function(t){return t.some((function(e,n){var i=e.getBoundingClientRect();return t.slice(n+1).some((function(t){var e=t.getBoundingClientRect();return!zo([i.left,i.right],[e.left,e.right])}))}))}(Ot(t));s&&Ee(n);var c=e.getBoundingClientRect();if(!a)return rc.left+c.width/2||!u&&l.top0||St(e)||Mt(e,"."+this.clsNoDrag)||this.handle&&!Mt(e,this.handle)||(t.preventDefault(),this.touched=new Set([this]),this.placeholder=r,this.origin=Q({target:e,index:Bt(r)},this.pos),Jt(document,mt,this.move),Jt(document,wt,this.end),this.threshold||this.start(t))},start:function(t){var e,n,i;this.drag=(e=this.$container,n=this.placeholder,Ve(i=xe(e,n.outerHTML.replace(/(^<)(?:li|tr)|(?:li|tr)(\/>$)/g,"$1div$2")),"margin","0","important"),Ve(i,Q({boxSizing:"border-box",width:n.offsetWidth,height:n.offsetHeight},Ve(n,["paddingLeft","paddingRight","paddingTop","paddingBottom"]))),hn(i.firstElementChild,hn(n.firstElementChild)),i);var r=this.placeholder.getBoundingClientRect(),o=r.left,s=r.top;Q(this.origin,{offsetLeft:this.pos.x-o,offsetTop:this.pos.y-s}),Pe(this.drag,this.clsDrag,this.clsCustom),Pe(this.placeholder,this.clsPlaceholder),Pe(this.items,this.clsItem),Pe(document.documentElement,this.clsDragState),Zt(this.$el,"start",[this,this.placeholder]),function(t){var e=Date.now();xo=setInterval((function(){var n=t.x,i=t.y;i+=window.pageYOffset;var r=.3*(Date.now()-e);e=Date.now(),Rn(document.elementFromPoint(n,t.y)).reverse().some((function(t){var e=t.scrollTop,n=t.scrollHeight,o=cn(Vn(t)),s=o.top,a=o.bottom,c=o.height;if(si)e-=r;else{if(!(a>i&&a-350&&ethis.threshold||Math.abs(this.pos.y-this.origin.y)>this.threshold)&&this.start(t)},end:function(){var t=this;if(Gt(document,mt,this.move),Gt(document,wt,this.end),Gt(window,"scroll",this.scroll),this.drag){clearInterval(xo);var e=this.getSortable(this.placeholder);this===e?this.origin.index!==Bt(this.placeholder)&&Zt(this.$el,"moved",[this,this.placeholder]):(Zt(e.$el,"added",[e,this.placeholder]),Zt(this.$el,"removed",[this,this.placeholder])),Zt(this.$el,"stop",[this,this.placeholder]),Ee(this.drag),this.drag=null,this.touched.forEach((function(e){var n=e.clsPlaceholder,i=e.clsItem;return t.touched.forEach((function(t){return Oe(t.items,n,i)}))})),this.touched=null,Oe(document.documentElement,this.clsDragState)}},insert:function(t,e){var n=this;if(!e||t!==e&&t!==e.previousElementSibling){Pe(this.items,this.clsItem);var i=function(){return e?ye(e,t):xe(n.target,t)};this.animation?this.animate(i):i()}},remove:function(t){Mt(t,this.target)&&(this.animation?this.animate((function(){return Ee(t)})):Ee(t))},getSortable:function(t){do{var e=this.$getComponent(t,"sortable");if(e&&(e===this||!1!==this.group&&e.group===this.group))return e}while(t=Ct(t))}}};function zo(t,e){return t[1]>e[0]&&e[1]>t[0]}var So={mixins:[tr,ni,ui],args:"title",props:{delay:Number,title:String},data:{pos:"top",title:"",delay:0,animation:["qx-animation-scale-up"],duration:100,cls:"qx-active",clsPos:"qx-tooltip"},beforeConnect:function(){var t;this._hasTitle=at(this.$el,"title"),st(this.$el,"title",""),this.updateAria(!1),function(t){return St(t)||kt(t,"a,button")||at(t,"tabindex")}(t=this.$el)||st(t,"tabindex","0")},disconnected:function(){this.hide(),st(this.$el,"title",this._hasTitle?this.title:null)},methods:{show:function(){var t=this;!this.isToggled(this.tooltip)&&this.title&&(this._unbind=Kt(document,"show keydown",this.hide,!1,(function(e){return"keydown"===e.type&&27===e.keyCode||"show"===e.type&&e.detail[0]!==t&&e.detail[0].$name===t.$name})),clearTimeout(this.showTimer),this.showTimer=setTimeout(this._show,this.delay))},hide:function(){var t=this;kt(this.$el,"input:focus")||(clearTimeout(this.showTimer),this.isToggled(this.tooltip)&&this.toggleElement(this.tooltip,!1,!1).then((function(){t.tooltip=Ee(t.tooltip),t._unbind()})))},_show:function(){var t=this;this.tooltip=xe(this.container,'
   '+this.title+"
   "),Jt(this.tooltip,"toggled",(function(e,n){t.updateAria(n),n&&(t.positionAt(t.tooltip,t.$el),t.origin="y"===t.getAxis()?gn(t.dir)+"-"+t.align:t.align+"-"+gn(t.dir))})),this.toggleElement(this.tooltip,!0)},updateAria:function(t){st(this.$el,"aria-expanded",t)}},events:(yo={focus:"show",blur:"hide"},yo[bt+" "+xt]=function(t){le(t)||(t.type===bt?this.show():this.hide())},yo)};var Co={props:{allow:String,clsDragover:String,concurrent:Number,maxSize:Number,method:String,mime:String,msgInvalidMime:String,msgInvalidName:String,msgInvalidSize:String,multiple:Boolean,name:String,params:Object,type:String,url:String},data:{allow:!1,clsDragover:"qx-dragover",concurrent:1,maxSize:0,method:"POST",mime:!1,msgInvalidMime:"Invalid File Type: %s",msgInvalidName:"Invalid File Name: %s",msgInvalidSize:"Invalid File Size: %s Kilobytes Max",multiple:!1,name:"files[]",params:{},type:"",url:"",abort:et,beforeAll:et,beforeSend:et,complete:et,completeAll:et,error:et,fail:et,load:et,loadEnd:et,loadStart:et,progress:et},events:{change:function(t){kt(t.target,'input[type="file"]')&&(t.preventDefault(),t.target.files&&this.upload(t.target.files),t.target.value="")},drop:function(t){_o(t);var e=t.dataTransfer;e&&e.files&&(Oe(this.$el,this.clsDragover),this.upload(e.files))},dragenter:function(t){_o(t)},dragover:function(t){_o(t),Pe(this.$el,this.clsDragover)},dragleave:function(t){_o(t),Oe(this.$el,this.clsDragover)}},methods:{upload:function(t){var e=this;if(t.length){Zt(this.$el,"upload",[t]);for(var n=0;n